top of page

Frideborg

Högsta antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen enligt Ålands plan- och bygglag samt Ålands byggbestämmelsesamling. 
Om det ska finnas flera än 60 sittplatser i byggnaden ska de kopplas till varandra i grupper - detta gäller ej vid bordsplacering. 

En 90cm bred gång i ytterkant av lokalen ska alltid lämnas för utrymningsväg.  

Utrymningsvägar (utgångar samt vägen till utgångar) ska alltid hållas fria från hinder. 

Lokalen är utrustad med automatiskt brandlarm - olika former av rök får ej förekomma i lokalen och vägen till baksidan av lokalen får ej blockeras.
bottom of page