top of page

Möte på Frideborg

Frideborg är en omtyckt lokal för möten för t.ex. olika föreningar. Ni får även tillgång till köket där ni kan koka kaffe till mötesdeltagarna. 

Maxtid i lokalen: 3 timmar
Åldersgräns: 25 år
Ni städar själva lokalen så den är i samma skick som när ni anlände. 
 

image0.jpeg
bottom of page