top of page
171439649_3917519921703763_7818082634348749197_n.jpg

Ungdomsråd 

Föreningen har ett ungdomsråd bestående av frivilliga elever i åk 4-9 som vill vara med och lära sig lite mera om hur arbetet med en förening fungerar, samt representanter från föreningens styrelse.

Ungdomsrådet har ett par möten varje år för att tillsammans komma fram till vilken verksamhet som skulle vara mest intressant för de unga. Ungdomsrådet gör att kontakten mellan styrelse och ungdomarna fungerar väldigt bra och gör det lättare att skapa verksamhet på Frideborg anpassat efter de ungas önskemål och intressen.

bottom of page