top of page

Styrelsen 2022

Affärsmöte

Ordförande
Annika Ahlqvist

Affärsmöte

Vice Ordförande
Jim Sundblom

Affärsmöte
Affärsmöte
Affärsmöte

Kassör
Gunilla Ahlqvist

Ledamot
Emil Ganz

Sekreterare
Lena Skogberg

Affärsmöte
Affärsmöte
Affärsmöte
Affärsmöte

Suppleant
Agneta Roos

Suppleant
Johan Sundström

Suppleant
Fredrika Söderman

Suppleant
Johan Sundström

bottom of page